Forside

Grundejerforeningen Kløverholm byder dig velkommen til vores hjemmeside.

Vi byder alle nye grundejere velkommen i foreningen.

---------------------------------------------------------------------------------

Medlemskab af grundejerforeningen er obligatorisk for alle ejere af parceller på følgende veje i Esbønderup; Kornbakken, Stubmarken, Havrevej, Hvedevej, Bygholmen og Lupinvej.


Årskontingentet opkræves i april og udgør pt. kr. 2.000,-

Kontingentet består af to dele: Et bidrag til almindelig drift (pt kr.  250,-) samt et bidrag til foreningens vejfond (pt kr 1.750,-) til vedligehold og renovering af veje med udstyr.


Foreningens formål er at varetage medlemmernes grundejermæssige fællesinteresser over for såvel private personer som offentlige myndigheder, navnlig for så vidt angår servitutbestemmelser, anlæg og vedligeholdelse af vej- og kloakanlæg samt forsyningslinier af enhver art.

Ved generalforsamlingens beslutning kan andre opgaver af fælles interesser varetages.Senest ændret April 2024